Sözlükte "kilise" ne demek?

1. Hıristiyan tapınağı; hıristiyanlığın öğretilmesi, dinsel işlerin yönetimi vb. ile ilgili papa ve piskoposlar topluluğu.
2. Hıristiyan mezheplerinden her biri.
3. Hıristiyanlıkla ilgili dinsel örgüt.

Kilise kelimesinin ingilizcesi

adj. church, parish
n. church, fane, fold, meeting house, public worship, Kirk
Köken: Yunanca

Son eklenenler