Sözlükte "kilise" ne demek?

1. Hıristiyan tapınağı; hıristiyanlığın öğretilmesi, dinsel işlerin yönetimi vb. ile ilgili papa ve piskoposlar topluluğu.
2. Hıristiyan mezheplerinden her biri.
3. Hıristiyanlıkla ilgili dinsel örgütkilise

Kilise kelimesinin ingilizcesi

adj. church, parish
n. church, fane, fold, meeting house, public worship, Kirk
Köken: Yunanca